Om boken Har du attityden?

Om ”Har du attityden?”

Boken ”Har du attityden?” ger dig en bild av vad som krävs i praktiken för att skapa utmanande företag i världsklass. Boken är kryddad med praktiska exempel från svenska och internationella företag.

Min tanke är att boken ska fungera som en inspirationskälla för alla som driver företag som på ett eller annat sätt är inriktade på att utmana världen.

Vill man utmana världen, måste det finnas passion och lust. Det krävs också att alla är med och driver.

Men hur hanterar man det höga tempot, den starka initiativkraften och att alla är med och driver – utan att det blir totalt kaos?

Och hur kommer det sig att i de flesta företag och organisationer bortser ledningen helt och hållet från frågor kopplade till kultur, ledarskap och medarbetarskap – genomförandeförmågan – trots att det är de frågorna som gör skillnad och skapar långsiktig framgång?

Allt detta och mycket mer får du svar på i boken!

Boken ges ut på Liber förlag och finns att beställa här.

Claes Knutson