Om förlaget Liber

Förlaget LiberBoken Har du attityden? ges ut av förlaget Liber AB, etablerat 1973, är ett av Nordens största läromedelsförlag med utgivning som riktar sig till hela utbildningsmarknaden och till professionella yrkesutövare inom ekonomi, juridik, beskattning, medicin/vård, pedagogik, teknik och offentlig förvaltning.

Liber AB affärsidé
Förlaget Liber utvecklar, förädlar och distribuerar läromedel, e-läromedel, kurslitteratur och facklitteratur i syfte att på bästa sätt stödja den lärande individen i skolan, högskolan och i yrkeslivet.

Vision
Förlaget Liber vill stödja alla individers inneboende nyfikenhet och längtan att lära – det gränslösa lärandet.

Liber och miljön
Liber är idag ett av Nordens största förlag. Sedan företaget etablerades 1973 har vi möjliggjort för många författare att ge ut sina verk, för många läsare att ta del av kunskapsgivande böcker och för samhället att söka ett gränslöst lärande. Vi är alltmer medvetna om att vår verksamhet också har en påverkan på miljön. Därför vill vi i denna skrivelse berätta om förlagsindustrin ur ett miljöperspektiv och vårt arbete att kontinuerligt minska vårt miljöavtryck.

Besök Liber.se