Om Claes Knutson

Om Claes Knutson

Claes KnutsonClaes Knutson har mångårig erfarenhet av tillväxtföretag, både som ledare i näringslivet och som konsult och partner i Ahrens & Partners och det egna företaget Tillväxtpartner (www.txp.se). Bland de tillväxtföretag han har arbetat med som konsult märks H&M, Europolitan/Vodafone, Boxer, Nordnet och Net Entertainment. Claes Knutson är också uppskattad föredragshållare, bland annat på temat ”Den framgångsrika arbetsplatsen” och ”Det inkluderande ledarskapet”.