Om kompetensutveckling

Libers syn på kompetensutveckling

Boken är oslagbar som verktyg för kompetensutveckling – både när du vill spara tid och pengar!

Oavsett konjunktur behöver vi kontinuerligt utveckla vår kunskap för att bättre möta en föränderlig omvärld. I KARRIÄREN MED LIBER ger ut affärs- och facklitteratur av Sveriges främsta författare för ledare, chefer och andra specialister som har ont om tid och som söker modern och effektiv kompetensutveckling. Varje bok ger dig relevant och kärnfull kunskap med praktisk nytta direkt i ditt dagliga arbete.

Liber Affärslitteratur främjar det livslånga lärandet för att öka Sveriges konkurrenskraft.

Bättre ledarskap har aldrig varit mer tillgängligt!