Coachning … men till vilken nytta?

Coachning är på modet och har varit så en tid nu. Det coachas hit och det coachas dit. Den ena efter den andra blir diplomerad och certifierad.

Det dyker upp jobbcoacher, karriärcoacher, relationscoacher med mera. Det har till och med gått så långt att vi under året har sett en miniserie på tv som gör en karikatyr på coachernas varierande utbud.

Grundtanken med coachning är bra och klok. Men jag tycker nog att coachingbranschen borde ta sig lite i kragen så att floran av coacher inte växer sig helt vild och det till slut bara blir en gigantisk höstack där det är omöjligt att finna nålen.

Jag tycker att syftet och målet med coachning i många fall är för otydligt. Senast hände det mig härom veckan när en kunds HR-avdelning hade på förslag att cheferna skulle få ta del av ett ganska omfattande cochningprogram. Jag fick frågan vad jag tyckte, och frågade tillbaka om syfte och mål. Hur är kopplingen till det egna företagets Vart-Vad-Hur?

Enligt min mening var svaret alldeles för svävande. däremot tydligt i att chefen skall växa, finna sin egen väg och må bättre. God och välmenande ambition men…

För det kan väl inte vara OK att en anställd blir coachad i att uppnå eller uträtta vad som helst och på egen hand avgöra nyttan eller målet?

Coachning är bra, jag tror på det.

Men om det är företaget som betalar måste det vara tydligt att inriktningen ska vara att prestera bättre och bli bättre på att nå företagets mål. (Som skall vara de gemensamma målen)

Så du som funderar på att använda dig av en coach eller köpa in tjänsten åt andra, se till at det finns en tydlig koppling till Vart-Vad-Hur.

Därför blev jag glad över att notera att det faktiskt finns coacher som har tänkt ett steg längre, och väljer att alltid koppla coachning till företagets mål.

I veckan utkom Solid Affärscoaching med boken Affärscoaching – en lunta på dryga 400 sidor (det är i och för sig väldigt många sidor) av rutinerade affärscoachen Gunnar Kihlberg, med det tydliga budskapet att coachning måste vara affärsmässigt motiverad.

Klicka här för att läsa mer om boken!

Med på presentationen av boken fanns Assas vd Urban Doverholt, som berättade hur positiv affärscoachningen hade varit för hans organisation – eftersom det fanns ett tydligt affärssyfte kopplat till coachens insats!

Coachning - Urban Doverholt

Urban Doverholt – glad över coachning.

En kväll full med attityd!

Nu är det mindre än en vecka kvar till vår kväll i attitydens tecken.

Alla detaljer börjar komma ihop. tekniken, maten, musiken, Team Rynkeby, Aron Andersson, Lars Kry och Paolo Roberto. Över 160 anmälda gäster!! Författaren känner av sköna fjärilar i magen.

Vill du komma?

Hör av dig, men snart.

”Man får den kultur man förtjänar”

De flesta företag är urusla när det gäller att arbeta metodiskt och övertygande med sin kultur! Detta trots att det skulle kunna innebära mycket för resurseffektiviteten om ledare i näringslivet brydde sig lika mycket om de anställdas attityder och beteenden, som om budgetar och kvartalsrapporter.

Desto mer glädjande att det faktiskt finns företag som värderar kulturfrågor högt! I veckans nummer av Affärsvärlden intervjuas vd för Handelsbanken, Pär Boman, som nyligen utsetts till Årets Ledare 2012.

Handelsbankens vd Pär Boman

Pär Boman – tror på kulturens kraft

Handelsbanken är inte bara Sveriges mest lönsamma bank, i själva verket är man ett av Europas allra mest framgångsrika finansföretag.

Apropå Handelsbankens lyckosamma satsning i Storbritannien säger Pär Boman så här i Affärsvärlden:

”Det var vår idé om att driva bank, som den tar sig uttryck i företagskulturen, som vi tog till Storbritannien, inte ett antal produkter och tjänster. Det handlar egentligen om ren kulturexport.”

Pär Boman pekar på framgångsfaktorer som delegering, långsiktighet och sparsamhet. Banken arbetar för övrigt till skillnad från andra banker utan budget! Bonussystem eller vidlyftiga pensionsavtal hittar man inte heller i banken.

Bankprodukter och tekniska system är lättkopierade. ”Vad återstår?”, frågar Pär Boman retoriskt, och svarar själv:

”Skillnaden ligger då i människorna och vi lägger ner oerhört mycket kraft på hur vi samarbetar med varandra. Och slutsatsen blir att vi löser uppgifter lite effektivare än andra i sektorn helt enkelt därför att vi är bättre på att samarbeta.”

Samma övertygelse om kulturens viktighet och betydelse för affären, oavsett var i världen har dessa framgångsrika svenska företag, IKEA, H&M och Tele 2

Hela intervjun hittar du här:

Intervjun med Pär Boman