Här på bloggen skriver jag om glädje, passion på arbetsplatsen, om attityd, challengerföretagens förutsättningar, inkluderande ledarskap, om samhället vi lever i – och om den härliga viljan att förändra världen!
Claes Knutson

 

”Man får den kultur man förtjänar”

De flesta företag är urusla när det gäller att arbeta metodiskt och övertygande med sin kultur! Detta trots att det skulle kunna innebära mycket för resurseffektiviteten om ledare i näringslivet brydde sig lika mycket om de anställdas attityder och beteenden, som om budgetar och kvartalsrapporter.

Desto mer glädjande att det faktiskt finns företag som värderar kulturfrågor högt! I veckans nummer av Affärsvärlden intervjuas vd för Handelsbanken, Pär Boman, som nyligen utsetts till Årets Ledare 2012.

Handelsbankens vd Pär Boman

Pär Boman – tror på kulturens kraft

Handelsbanken är inte bara Sveriges mest lönsamma bank, i själva verket är man ett av Europas allra mest framgångsrika finansföretag.

Apropå Handelsbankens lyckosamma satsning i Storbritannien säger Pär Boman så här i Affärsvärlden:

”Det var vår idé om att driva bank, som den tar sig uttryck i företagskulturen, som vi tog till Storbritannien, inte ett antal produkter och tjänster. Det handlar egentligen om ren kulturexport.”

Pär Boman pekar på framgångsfaktorer som delegering, långsiktighet och sparsamhet. Banken arbetar för övrigt till skillnad från andra banker utan budget! Bonussystem eller vidlyftiga pensionsavtal hittar man inte heller i banken.

Bankprodukter och tekniska system är lättkopierade. ”Vad återstår?”, frågar Pär Boman retoriskt, och svarar själv:

”Skillnaden ligger då i människorna och vi lägger ner oerhört mycket kraft på hur vi samarbetar med varandra. Och slutsatsen blir att vi löser uppgifter lite effektivare än andra i sektorn helt enkelt därför att vi är bättre på att samarbeta.”

Samma övertygelse om kulturens viktighet och betydelse för affären, oavsett var i världen har dessa framgångsrika svenska företag, IKEA, H&M och Tele 2

Hela intervjun hittar du här:

Intervjun med Pär Boman

”People don’t buy what you do – they buy why you do it!”

En av mina utgångspunkter när det gäller styrning av challengerföretag, är att de måste finnas ett tydligt VART. Alla måste veta vart man är på väg. Det måste finnas ett VAD. Vad är det man gör i företaget för att nå VART? Och ett tydligt HUR. Hur ska man agera för att göra VAD på väg mot VART?

När jag höll på att skriva boken ”Har du attityden?”, tipsade en bekant mig om ett klipp på Youtube: Simon Sineks ”How Great Leaders Inspire Action”.

Simon Sinek

En inspirerande Simon Sinek.

Jag tittade på det – och höll nästan på att trilla av stolen!

För där stod Simon Sinek på scenen och höll ett föredrag om hur företag arbetar med WHAT, HOW and WHY. Och det kändes som om vissa delar av föredraget kunde vara plockade direkt ur mitt bokmanus om challengerföretagets styrmedel: VART, VAD och HUR.

Nu är Simon Sineks budskap inte exakt detsamma som i ”Har du attityden?”. Men det ligger nära. Med andra ord: Härligt att känna att vi är flera som engagerar oss i frågor som har att göra med passion och utmanarskap i näringslivet!

Simon Sineks utgångspunkt är att de flesta företag är rätt så duktiga på vad de gör. De flesta vet också hur de gör det. Men långt ifrån alla vet varför de gör det.

Och visst är det så, tänk vilken potential om folk också kände för VART eller VARFÖR.

Det är först när en företagsledare klarar av att förklara varför man gör något, som världen lyssnar på allvar! Sinek menar att de flesta företag utgår från VAD och HUR, och låter VARFÖR komma i sista hand. Men de företag som verkligen lyckas, och lyckas få med sig kunderna, har det gemensamt att de börjar med ett starkt VARFÖR, som engagerar. Först därefter förklarar man HUR och VAD man erbjuder. Ett självklart exempel är Apple, med grundaren Steve Jobs som har som utgångspunkt att förändra världen. Det bara råkar ske i form av att man skapar nydanande datorer, mp3-spelare och mobiler. Det är först när du har en stark tro på något, som du kan få andra att tro!

Eller som Simon Sidek uttrycker det: ”People don’t buy what you do – they buy why you do it!”

Mer än tänkvärt – missa inte att titta på Youtube-klippet. Fler än 1,2 miljoner människor har gjort det under de två år det har legat uppe, och därmed är man ett av de allra högst ratade TED-klippen!

Fotboll, företagande och attityd

Läste i Dagens Nyheter en intervju med Erik Hamrén, som fortfarande svävar på lyckomoln efter ”bragden i Berlin”.

Så här sa han i artikeln, när han skulle förklara hur landslaget klarade av mirakelvändningen mot Tyskland:

”För mig är det tre komponenter som avgör om ett lag har framgång eller inte – individuell skicklighet, spelidé och attityd. /…/ Om alla de där delarna fungerar har vi chansen mot sådana här världslag. Men det viktigaste för mig är att man har attityd som bas.”

Killen verkar ju rätt smart!

Siktar han på en ledande plats i näringslivet, när tränarkarriären är över?

Fotboll

Kille med attityd

 

Arbetsplatsen som talangfabrik

Vad gör en arbetsplats framgångsrik? Den frågan brukar jag ställa när jag möter medarbetarna i ett nytt företag.

Det här är några av de svar som jag brukar få:

• Tillit

• Delaktighet

• Ansvar

• Tydlighet

• Respekt

En intressant sak är att många av svaren handlar om attityder och inställningar!

Tyvärr motsvaras inte alltid medarbetarnas förväntningar av ledningens bild av hur man når framgång.

Problemet är ofta att företagsledningar ägnar oproportionerligt mycket energi åt VAD – det vill säga vad som ska göras i företaget – och underskattar den kraft som krävs för HUR – det vill säga beteenden, attityder och inställningar. Det är ett av skälen till att jag har valt att kalla min bok just för ”Har du attityden?”.

Några viktiga frågor kring vad som är en framgångsrik arbetsplats, berörs i en nyutkommen bok: ”Talangfabriken” av Jan Blomström.

Jan Blomström beskriver sig själv som ”affärspsykolog”.

En kärna i hans budskap är att varje medarbetare har en stor outvecklad potential, och att det krävs ett nytt och modernare ledarskap för att klara av att utveckla den potentialen.

Låter som ljuv musik i mina öron!

Det här är några av Jan Blomströms tankar om den ideala arbetsplatsen – det vill säga ”talangfabriken” där medarbetarna trivs och utvecklas:

• En prestigelös gemenskap.

Alla medarbetare vet varför de är på jobbet, och kan lägga fokus på det som är väsentligt.

• Tydliga ramar.

Det är tydligt vad som förväntas av varje medarbetare. Däremot styr inte ledningen på detaljnivå, utan genom ramar. Medarbetarna förutsätts ta ansvar för sina arbetsuppgifter, och inte lämna över ansvaret till chefen när det blir problem. Chefen bör inte och ska inte vara den som tänker ut allt själv. Däremot måste han eller hon vara på det klara med hur de behov och önskemål som finns på arbetsplatsen kan mötas.

• Samarbete, förtroende, dialog

Chefen och medarbetarna arbetar nära varandra, medvetna om att båda har sagt ja till att bidra till att verksamheten förs framåt. Alla har ett ansvar för att tänka klokt tillsammans.

Jan Blomström talar också om vikten av att veta vilka medarbetare som behöver rekryteras för att nå uppsatta mål, och om att arbetsplatsen ska fungera i linje med medarbetarnas värderingar.

Visst låter det spännande!

Ja, ärligt talat har jag faktiskt ännu inte läst hela boken, utan en sammanfattning i en skriftserie som heter chef.boken. Kan för övrigt varmt rekommendera deras sammanfattningar – perfekt för oss som har mer av nyfikenhet på världen, än överskott på tid!

Vill du veta mer om boken?
Klicka här!

 

Regelverk som uppmuntrar tillväxt!

Vill våra politiker ha företag som växer?

Ja, alldeles säkert.

Åtminstone försöker svenska politiker av (nästan) alla kulörer att framställa sig som näringslivets vän nummer ett.

Det är bara det att regelverket i samhället talar ett delvis annat språk.

Entreprenörsdrivna företag drabbas av strängare skattelagar – de så kallade ”3:12-reglerna” – än andra företag. Andemeningen tycks vara att risken är så stor att denna typ av företag ska ägna sig åt skattefusk, att det krävs alldeles särskilda skattelagar.

Klas Danielsson - illustration till text om regelverk för tillväxt

Klas Danielsson – tidigare vd för Nordnet och i dag partner i DE Capital – skriver i en debattartikel i Dagens Industri om några andra frågor som rör tillväxten i samhället.

Bland annat föreslår han skatteavdrag för den som deltar i nyemissioner.

Han talar även om att premiera ”riktigt” aktieägande framför kortsiktig spekulation, genom kraftigt sänkt kapitalbeskattning för sparande och långsiktigt ägande.

Klas Danielsson – som för övrigt finns intervjuad i min kommande bok! – beskriver också om hur börshandeln av i dag har blivit mindre begriplig än tidigare – och hur det riskerar att skrämma bord småspararna.

Kloka tankar.

Återstår att se vilka politiker som väljer att lyssna, och vilka som väljer att slå till dövörat.

Här hittar du hela Klas Danielssons debattartikel:

DI-artikeln